az  ru  en
NikoilBank

NIKOIL | Sabit

Əmanət kalkulyatoru Əmanətlərin müqayisəsi Tariflər / Faiz dərəcələri

 

Əlavələrin minimal məbləği  Əmanətin müddəti  USD  AZN  
  Müddətin uzadılması  Yeni əmanət 
 50 ş.v. 3 ay   2%  2.5%  10%
 50 ş.v.  6 ay   2%  2.5%  12%
 50 ş.v.  9 ay    4.5%/3%*  2.5%  12.5%
 50 ş.v.  12 ay  4.5%/3%*   3.5%/3%*  15.5%/15%*
 50 ş.v.  18 ay  4.5%/3%*    3.5%/3%*  16%/15%*
 50 ş.v.  24 ay  4.5%/3%*    3.5%/3%*  18%/15%*

 

* Müştərilərin əmanətlərini sığortalanmış faiz dərəcəsi ilə (illik 15% manat əmanətlərində, illik 3% ABŞ dolları əmanətlərində) yerləşdirmək imkanı verilir. 

Faizlərin hesablanması: Faizlər aylıq götürüldükdə qeyd olunan faiz dərəcəsindən 0.5% aşağı hesablanacaq

Üstünlüklər

Faizlərin ödənilməsi (aylıq, müddətin sonunda)

Plastik kart hədiyyə

Əmanətin hissə hissə götürülməsi imkanı

Əmanətin minimal həcmi: 100 ş.v.

Əmanətin müddəti USD: 3-24 ay.

Əmanətin müddəti AZN: 3-24 ay.

Valyuta: AZN/USD
Əmanətə əlavələrin minimal həcmi: 50 ş.v
Əmanətə əlavə edilmə: Əmanətlər üzrə əmanət məbləğinin artırılması Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətin ilk yarısı ərzində mümkündür (əmanət məbləğlinin artırılması müddəti 12 aydan artıq olmamaq şərti ilə).
Faizlərin ödənişi: aylıq, müddətin sonunda

Əmanətin vaxtından öncə götürülməsi:
0 – 180 gün: Hesablanmış faizlərin 20% - i
180 - 360 gün: Hesablanmış faizlərin 50% - i

Əmanətin hissə-hissə götürülməsi şərtləri:

0-180 gün: götürülən məbləğin hesablanmış faizlərinin 20%-i

180-360 gün: götürülən məbləğin hesablanmış faizlərinin 50%-i 

 

ətraflı məlumat

Hüquqi şəxslər üçün digər xidmətlər