az  ru  en
NikoilBank

Vakansiyalar

  

Risklərin idarəedilməsi və komplayens Departamentinin  əməliyyat və bazar riskləri şöbəsinin müdiri

 

Əsas tələblər:

 • Ali iqtisadi/riyazi təhsil;
 • Bankın Risklərin idaerəedilməsi və ya maliyyə departamentində ən azı 4-illik təcrübə;
 • Bank qanunvericiliyini (AR MB normativ aktları) və Bazel tövsiyələrini bilmək;
 • Maliyyə təhlil metodlarını, riyazi modelləşməni və bazar risklərinin qiymətləndirmə və idarəedilməsində əsas metodologiyalarını bilmək.
 • Böyük həcmli məlumatın təqdimatın, yığımın, təhlil və işləmənin formalaşmasında təcrübə;
 • Analitik düşünmə qabiliyyəti və işgüzar fəallıq;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • Məsuliyyət ;

Dil bilikləri:

 • Azərbaycan ;
 • Rus ;
 • İngilis ;

Kompüter proqramları biliyi:

 • Мicrosoft office (Excel,SQL-n mükəmməl səviyyəsi)

Öhdəliklər:

Bazar riskləri hissəsində:

 • Bazar riskinin qiymətləndirmə və proqnozlaşdırıma metodologiyasının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi;
 • Bankın bazar risklərinin qiymətləndirilməsi, proqnozlaşdırması və idarə edilməsi;
 • Bazar riskinə uyğun Value –at-Risk (VaR)-n,  iqtisad kapitalın hesablanması.
 • Bank balansı səviyyəsində  likvidlik və faiz riskinin qiymətləndirilməsi, (qap-təhlil,  fondlaşdırma matrisləri,  likvidliyin ehtiyatlarının minimal məbləğlərinə, aktiv və passivlərin strukturuna qoyulan limitlər)
 • Qeyri-kredit  təşkilatların emitentlərinin təhlili və onlar üçün limitlərin müəyyənləşdirilməsi;
 • Bazar riskləri, maliyyə bazarlarında əməliyyat üzrə kredit riskləri, likvidlik riski hisəsində Limit siyasətinin işlənməsi ;
 • Müəyyən edilmiş limitlərin riayətinə nəzarət;
 • Stress-yoxlama (likvidlik riski, bazar riskləri, maliyyə bazarlarında əməliyyatların kredit riskləri) və Bankın maliyyə davamlılığın dəstəklənməsinə dair tövsiyələrin işlənməsi;
 • Bankın idarəetmə orqanları üçün müntəzəm hesabdarlığın hazırlanması; 

Əməliyyat riskləri hissəsində:

 • Müstəqil identifikasiya, əməliyyat risklərinin təhlili və qiymətləndirməsi üzrə Rəylərin hazırlanması;
 • Müstəqil  monitorinq və əməliyyat risklərinə nəzarət;
 • Məlumatın toplanması, inzibatçılıq, və əməliyyat riskinin hadisələrinə aid məlumat bazasının monitorinqi.
 • Əməliyyat risklərinin realizasiyasından əmələ gələn itki ehtimalının Bank fəaliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi;
 • Əməliyyat risklərindən qorunmaq məqsədilə məhsulların ekspertizasında və Bankın biznes-proseslərində iştirak;
 • Bankın bölmələri tərəfindən əməliyyat risklərindən öz-özünə qiymətləndirmənin təşkili;
 • Bankın kollegial orqanlarının təsdiqi üçün əməliyyat riskləri sistemi və riskin əsas indikatorları (RƏİ) sistemi üzrə təkliflərin hazırlanması, RƏİ-n monitorinqi.
 • Əməliyyat risklərinin idarəetmə sisteminin avtomatlaşdırılmasına dair fəaliyyətin koordinasiyası və texn.tapşırıqların hazırlanması;
 • Bank fəaliyyətinin fasiləsizliyini və bərpasını təmin edilməsi üçün Planların hazırlanması;
 • Bank işçiləri üçün əməliyyat risklərinin hadislələrinin aşkar edilməsi, təsnifatı və işlənməsi məqsədilə daimi məsləhətləşmələrin və təlimlərin aparılması;
 • Bankın idarəetmə orqanları üçün müntəzəm hesabdarlığın hazırlanması;

 

CV-lərinizimövzusətrində vakansiyanınadını (Risklərin idarəedilməsi və komplayens Departamentinin  əməliyyat və bazar riskləri şöbəsinin müdiri)qeydedərək,  cv@nikoil.az elektronpoçt ünvanınagöndərməyinizixahiş edirik.

 

 

Pərakəndə məhsulların satışının təşkili şöbəsinin mütəxəssisi

Tələblər:

 • Cinsi: qadın, kişi;
 • Yaş: 20-30;
 • İş təcrübəsi: eyni sahədə ən azı 3 il iş təcrübəsi;
 • Ali təhsil;
 • Dil bilikləri:
 • Azərbaycan dili – mükəmməl;
 • Rus dili – mükəmməl;
 • İngilis dili – Orta yuxarı;
 • Kommunikabellik;
 • Düzgün nitq;
 • Təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Fərdi və komandada işləmək bacarığı;
 • Kompyuter proqramlarını (Word, Excel, Outlook, Power Point, MS Visio, MS Project) əla səviyyədə bilmək;

  

Vəzifələri:

 • Bütün satış kanalları (məlumat mərkəzi, distant kanallar, front ofis və s.) üzrə satışın təşkili;  
 • Front ofisdə pərakəndə məhsul satışı sahəsində xidmətin keyfiyyətinin artırılması;
 • Front ofisdə pərakəndə əməliyyatların xronometrajının aparılması;
 • Pərakəndə biznes üzrə biznes proseslərin optimallaşdırılması və avtomatlaşdırılması;
 • Yeni IT- sistemlərin tətbiqi layihələrində iştirak;
 • Məruzələrin hazırlanması və nəticələrinin kollegial orqanlarda təqdimatı.

CV-lərinizimövzusətrində vakansiyanınadını (Pərakəndə məhsulların satışının təşkili şöbəsinin mütəxəssisi) qeydedərək,  cv@nikoil.az elektronpoçt ünvanınagöndərməyinizixahiş edirik.